e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

多虧 đa khuy
♦May sao, may mà. ☆Tương tự: hạnh khuy . ◇Hồng Lâu Mộng : Thư thư, ngã tòng đáo liễu giá lí, đa khuy thư thư chiếu ứng , , (Đệ lục cửu hồi) Chị ơi, từ ngày em về đây, may nhờ có chị săn sóc giúp đỡ.