e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 204 黹 chỉ [7, 19] U+9EFC
Show stroke order phủ
 fǔ
♦(Danh) Lễ phục ngày xưa thêu hoa nửa đen nửa trắng như hình cái búa. ◇Trần Nguyên Đán : Phủ miện hoàn khuê tâm dĩ hôi (Tặng Chu Tiều Ẩn ) (Đối với) áo gấm mũ thêu và ngọc hoàn khuê (chỉ quan tước công danh), lòng ông (Chu Văn An) đã lạnh như tro.
♦(Danh) § Xem phủ phất .


1. [黼黻] phủ phất