e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 204 黹 chỉ [5, 17] U+9EFB
Show stroke order phất
 fú,  fù
♦(Danh) Lễ phục ngày xưa thêu xen kẽ xanh và đen như hình hai chữ áp lưng với nhau.
♦(Danh) Cái bịt đầu gối khi tế lễ. § Thông phất .


1. [黼黻] phủ phất