e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 188 骨 cốt [7, 17] U+9ABD
Show stroke order thối
 tuǐ
♦Cũng như chữ thối .