e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 187 馬 mã [6, 16] U+99F1
Show stroke order lạc
 luò,  jià
♦(Danh) Họ Lạc.
♦(Danh) § Xem lạc đà .


1. [駱駝] lạc đà