e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 177 革 cách [6, 15] U+978B
38795.gif
Show stroke order hài
 xié,  wā
♦(Danh) Giày, dép. ◎Như: bì hài giày da.


1. [冰鞋] băng hài