e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 167 金 kim [3, 11] U+91F5
Show stroke order sai, thoa
 chāi,  chā
♦(Danh) Cái thoa cài đầu của đàn bà, cái trâm. § Ta quen đọc là thoa. ◎Như: kim thoa trâm vàng. ◇Tào Thực : Đầu thượng kim tước thoa, Yêu bội thúy lang can , (Mĩ nữ thiên ).


1. [裙釵] quần thoa