e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [5, 8] U+90B5
Show stroke order thiệu
 shào
♦(Danh) Tên đất, ấp nhà Tấn thời Xuân Thu, nay ở vào khoảng tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).
♦(Danh) Họ Thiệu.