e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [5, 8] U+90B3
Show stroke order bi
 péi,  pī
♦(Danh) Tên một huyện ngày xưa, nay thuộc tỉnh Giang Tô .