e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [4, 7] U+90A2
Show stroke order hình
 xíng,  gěng
♦(Danh) Tên nước thời Xuân Thu, nay ở vào khoảng tỉnh Hà Bắc.
♦(Danh) Họ Hình.
♦§ Cũng viết là hình .