e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 163 邑 ấp [0, 7] U+9091
37009.gif
Show stroke order ấp
 yì,  è
♦(Danh) Nước, quốc gia (ngày xưa). ◇Yên Đan Tử : Phó bất dĩ man vực nhi Đan bất tiếu, nãi sử tiên sanh lai giáng tệ ấp , 使 Không cho nước Yên là đất mọi rợ cũng như Đan này là kẻ bất tiếu, mà khiến tiên sinh đến thăm tệ quốc.
♦(Danh) Kinh thành, thủ đô. ◇Lí Bạch : Thang cập Bàn Canh, ngũ thiên kì ấp , (Vi Tống Trung Thừa thỉnh đô Kim Lăng biểu ) Vua Thang tới vua Bàn Canh, năm lần dời đô.
♦(Danh) Thành thị. ◎Như: thành ấp thành thị.
♦(Danh) Đất được phong cho. ◎Như: thực ấp , thái ấp đất phong cho quan để cai quản lấy thuế làm bổng lộc.
♦(Phó) Buồn rầu, lo lắng. § Thông ấp . ◇Khuất Nguyên : Đồn uất ấp dư sá sế hề, Ngô độc cùng khốn hồ thử dã , (Li tao ) U uất buồn bã ta thất chí hề, Một mình khốn khổ thế này.


1. [邑侯] ấp hầu 2. [邑落] ấp lạc 3. [邑人] ấp nhân 4. [邑宰] ấp tể 5. [邑尊] ấp tôn 6. [邊邑] biên ấp