e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 162 辵 sước [6, 10] U+8FFA
Show stroke order nãi
 nǎi
♦Nguyên là chữ nãi .