e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 162 辵 sước [0, 4] U+8FB6
36790.gif
Show stroke order sước
 chuò
♦Một dạng của bộ sước .