e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 160 辛 tân [6, 13] U+8F9E
36766.gif
Show stroke order từ
 cí
♦Tục dùng như chữ từ .
♦Giản thể của chữ .