e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 160 辛 tân [0, 7] U+8F9B
36763.gif
Show stroke order tân
 xīn
♦(Danh) Vị cay. ◇Tô Thức : Đảo tàn tiêu quế hữu dư tân (Tái họa thứ vận tằng tử khai tòng giá ) Giã tiêu quế thừa vẫn có vị cay còn lưu lại.
♦(Danh) Chỉ các loại rau có vị hăng cay như hành, hẹ, tỏi, gừng...
♦(Danh) Can Tân, can thứ tám trong thiên can mười can.
♦(Danh) Tên hiệu của vua Thương .
♦(Danh) Họ Tân.
♦(Hình) Cay. ◇Dưỡng sanh luận : Đại toán vật thực, huân tân hại mục , (Luận tam ) Tỏi to đừng ăn, hăng cay hại mắt.
♦(Hình) Nhọc nhằn, lao khổ. ◎Như: gian tân gian khổ.
♦(Hình) Thương xót, đau xót. ◎Như: bi tân đau buồn thương xót. ◇Hồng Lâu Mộng : Mãn chỉ hoang đường ngôn, Nhất bả tân toan lệ 滿, (Đệ nhất hồi) Đầy trang giấy lời hoang đường, Một vũng nước mắt đau thương.


1. [辛勤] tân cần 2. [辛苦] tân khổ