e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 159 車 xa [6, 13] U+8EFE
Show stroke order thức
 shì
♦(Danh) Cái đòn ngang trước xe. § Nay thông dụng chữ thức . § Khi gặp sự gì đáng kính thì cúi xuống mà tựa vào đòn xe, gọi là bằng thức . ◇Nguyễn Du : Hành sắc thông thông tuế vân mộ, Bất câm bằng thức thán "Quy dư" , (Đông Lộ ) Cuộc hành trình vội vã, năm đã muộn, Không khỏi phải nương nơi đòn xe mà than "Về thôi". § Nguyễn Du làm bài này khi đi ngang quê hương Khổng Tử . Quy dư cũng là hai chữ của Khổng Tử thốt ra khi biết mình không được dùng và muốn trở về quê hương.
♦(Động) Người xưa tựa vào đòn xe để tỏ lòng tôn kính. ◇Hoài Nam Tử : Ngụy Văn Hầu quá kì lư nhi thức chi (Tu vụ ) Ngụy Văn Hầu đi qua cổng, tựa vào đòn xe tỏ lòng tôn kính.