e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 153 豸 trĩ [3, 10] U+8C7A
Show stroke order sài
 chái
♦(Danh) Chó sói. ◇Nguyễn Du : Ngư long bất thực, sài hổ thực (Phản chiêu hồn ) Cá rồng không ăn, sói hùm cũng nuốt.