e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 152 豖 thỉ [9, 16] U+8C6C
35948.gif
Show stroke order trư
 zhū
♦(Danh) Heo, lợn. ◇Thủy hử truyện : Phi! Yêm chỉ đạo na cá Trịnh đại quan nhân, khước nguyên lai thị sát trư đích Trịnh đồ ! , (Đệ tam hồi) Hứ! Ta ngỡ đại quan nhân họ Trịnh nào, té ra là thằng Trịnh Đồ mổ lợn.
♦(Danh) Chỗ nước đọng. § Thông trư .


1. [匽豬] yển trư