e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 152 豖 thỉ [4, 11] U+8C5A
35930.gif
Show stroke order đồn, độn
 tún,  dūn
♦(Danh) Lợn con, heo sữa. Phiếm chỉ heo, lợn. ◇Nguyễn Du : Sổ huề canh đạo kê đồn ngoại (Nhiếp Khẩu đạo trung ) Vài thửa lúa tám còn thêm gà lợn.
♦Một âm là độn. (Động) Đi kéo lê gót chân.


1. [豚兒] đồn nhi