e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 149 言 ngôn [7, 14] U+8AA3
Show stroke order vu
 wū,  wú
♦(Động) Lừa dối, không mà bảo là có. ◎Như: vu cáo vu oan, vu khống. ◇Liêu trai chí dị : Âm lộ học sứ, vu dĩ hạnh giản, yêm cấm ngục trung 使, , (Tiểu Tạ ) Ngầm đút lót quan học sứ, vu cho hạnh kiểm không tốt, đem giam vào ngục.
♦(Hình) Xằng bậy, hư vọng, không thật. ◇Hồng Lâu Mộng : Tiểu ca nhi thập tam tuế đích nhân, tựu như thử, khả tri gia học uyên nguyên, chân bất vu hĩ , , , (Đệ thất thập bát hồi) Cậu em mới có mười ba tuổi mà đã thế này, thế mới biết dòng dõi học nghiệp uyên thâm, thực là không ngoa.


1. [辨誣] biện vu 2. [誣告] vu cáo