e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 145 衣 y [7, 13] U+88DC
35036.gif
Show stroke order bổ
 bǔ
♦(Động) Vá, sửa lại chỗ hư rách. ◎Như: bổ y vá áo, bổ phá võng vá lưới rách, luyện thạch bổ thiên luyện đá vá trời. ◇Đỗ Phủ : Thị tì mại châu hồi, Khiên la bổ mao ốc , (Giai nhân ) Thị tì đi bán ngọc trai trở về, Kéo dây leo đắp vá nhà cỏ.
♦(Động) Bù, thêm vào chỗ thiếu. ◎Như: bổ sung thêm vào cho đủ. ◇Quốc ngữ : Khử dân chi sở ác, bổ dân chi bất túc , (Việt ngữ thượng ) Trừ bỏ những điều sai lầm của dân, thêm vào những cái thiếu sót của dân.
♦(Động) Sung nhậm chức vị, danh thứ còn trống. ◎Như: đệ bổ lần lượt bổ nhiệm.
♦(Động) Giúp ích, tăng lợi ích. ◎Như: bất vô tiểu bổ không phải là không có ích lợi chút đỉnh. ◇Mạnh Tử : Xuân tỉnh canh nhi bổ bất túc (Cáo tử hạ ) Mùa xuân xem xét sự cày bừa mà giúp ích cho các cái thiếu thốn.
♦(Danh) Thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng. ◎Như: đông lệnh tiến bổ vào mùa đông, ăn uống chất bổ dưỡng để chống lạnh.
♦(Danh) Họ Bổ.


1. [蔭補] ấm bổ 2. [補正] bổ chánh 3. [補袞] bổ cổn 4. [補救] bổ cứu 5. [補遺] bổ di 6. [補藥] bổ dược 7. [補葯] bổ dược 8. [補養] bổ dưỡng 9. [補短] bổ đoản 10. [補血] bổ huyết 11. [補益] bổ ích 12. [補缺] bổ khuyết 13. [補任] bổ nhiệm 14. [補過] bổ quá 15. [補充] bổ sung 16. [補天] bổ thiên 17. [補偏救弊] bổ thiên cứu tệ 18. [補天浴日] bổ thiên dục nhật 19. [補償] bổ thường 20. [補助] bổ trợ 21. [補足] bổ túc 22. [補綴] bổ xuyết 23. [培補] bồi bổ 24. [填補] điền bổ 25. [候補] hậu bổ 26. [清補涼] thanh bổ lượng 27. [修補] tu bổ