e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 142 虫 trùng [10, 16] U+8793
Show stroke order tần, trăn
 qín
♦(Danh) Con cồ cộ, giống như ve sầu nhưng nhỏ hơn. § Vì trán nó rộng mà vuông, cho nên trán người đẹp gọi là tần thủ . ◇Thi Kinh : Tần thủ nga mi, Xảo tiếu thiến hề, Mĩ mục phán hề , , (Vệ phong , Thạc nhân ) Trán nàng rộng và vuông đẹp như trán cồ cộ, lông mày nhỏ và dài như râu con ngài, Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên, Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.
♦§ Ta quen đọc là trăn.