e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [17, 21] U+862D
34349.gif
Show stroke order lan
 lán
♦(Danh) Cây hoa lan. § Có nhiều thứ, là giống hoa rất quý. Hoa lan thơm lắm, nên dầu thơm cũng gọi là lan du . Có thứ gọi là trạch lan tức cây mần tưới trừ được mọt sách, cho nên nhà chứa sách gọi là lan tỉnh vân các , đài ngự sử gọi là lan đài . Mùi lan sực nức nên lại dùng để ví dụ tình ý hợp nhau. ◎Như: lan giao nói tình bạn chơi với nhau rất quý mến, lan ngọc tiếng mĩ xưng, dùng để khen ngợi các con em người khác (xem: chi lan ngọc thụ ). Mộc lan cây mộc lan, hoa thơm, vỏ cây cũng thơm, cổ nhân dùng để làm nhà. Còn có những tên là: mộc bút , mộc liên , tân di , tân di .
♦(Danh) Họ Lan.


1. [愛爾蘭] ái nhĩ lan 2. [英格蘭] anh cách lan 3. [波蘭] ba lan 4. [佩蘭] bội lan 5. [芝蘭] chi lan 6. [芝蘭玉樹] chi lan ngọc thụ 7. [大不列顛與北愛爾蘭聯] đại bất liệt điên dữ bắc ái nhĩ lan 8. [達蘭薩拉] đạt lan tát lạp 9. [德黑蘭] đức mặc lan 10. [荷蘭] hà lan 11. [蕙蘭] huệ lan 12. [蘭若] lan nhã 13. [蘭室] lan thất 14. [鈴蘭] linh lan 15. [米蘭主教座堂] mễ lan chủ giáo tòa đường 16. [夢蘭] mộng lan 17. [烏剋蘭] ô khắc lan 18. [法蘭西] pháp lan tây 19. [蘇格蘭] tô cách lan 20. [伊蘭] y lan 21. [伊斯蘭] y tư lan