e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+8449
33865.gif
Show stroke order diệp, diếp
 yè,  xié,  shè
♦(Danh) Lá (cây, cỏ...). ◎Như: trúc diệp lá tre.
♦(Danh) Cánh hoa. ◎Như: thiên diệp liên hoa sen nghìn cánh.
♦(Danh) Vật có hình giống như lá. ◎Như: phế diệp lá phổi.
♦(Danh) Viền áo.
♦(Danh) Đời. ◎Như: mạt diệp đời cuối, dịch diệp nối đời.
♦(Danh) Tờ (sách, vở...). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Toàn quyển dĩ bị thiêu hủy, chỉ thặng đắc nhất lưỡng diệp , (Đệ thất thập bát hồi) Cả quyển bị thiêu rụi, chỉ còn thừa lại hai tờ.
♦(Danh) Tỉ dụ vật nhỏ nhẹ bồng bềnh như chiếc lá. ◇Tô Thức : Giá nhất diệp chi thiên chu, cử bào tôn dĩ tương chúc , (Tiền Xích Bích phú ) Bơi một chiếc thuyền con, nâng chén rượu để mời nhau.
♦(Danh) Ngành họ. ◎Như: họ nhà vua gọi là kim chi ngọc diệp cành vàng lá ngọc.
♦(Danh) Tên đất.
♦(Danh) Lượng từ: (1) Đơn vị thuyền nhỏ. ◎Như: nhất diệp thiên chu một chiếc thuyền nhỏ. (2) Tờ. § Cũng như hiệt . ◎Như: tam diệp thư ba tờ sách.
♦(Danh) Họ Diệp.
♦Còn có âm là diếp. (Danh) § Xem ca diếp .


1. [百葉] bách diệp 2. [柏葉酒] bách diệp tửu 3. [枝葉] chi diệp 4. [葉綠素] diệp lục tố 5. [葉脈] diệp mạch 6. [迦葉] già diệp, ca diếp 7. [複葉] phức diệp 8. [霜葉] sương diệp