e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 140 艸 thảo [4, 8] U+82B9
Show stroke order cần
 qín
♦(Danh) Rau cần (latin Petroselinum crispum). ◇Thi Kinh : Tư nhạo Phán thủy, Bạc thái kì cần , (Lỗ tụng , Phán thủy ) Nghĩ yêu thích sông Phán, Hãy hái rau cần ở đấy. § Bài thơ này khen vua Hi Công có công sửa lại nhà học Phán cung . Vì thế đời sau nói học trò được vào trường học nhà vua là thái cần hay nhập phán . ◇Liêu trai chí dị : Niên nhị thập hữu cơ, thượng bất năng xuyết nhất cần , (Hồ hài ) Tuổi đã ngoài hai mươi, mà vẫn chưa đậu nổi kì thi hạch.


1. [芹獻] cần hiến