e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 130 肉 nhục [13, 17] U+81BF
Show stroke order nùng
 nóng
♦(Danh) Mủ, chảy ra từ mụn nhọt. ◇Liêu trai chí dị : Hựu niệm bại nhứ nùng uế, vô nhan nhập lí môn, thượng tư thư cận ấp gian , , (Phiên Phiên ) Lại nghĩ mình (áo quần) rách rưới (mủ nhọt) hôi thối, không mặt mũi nào về làng xóm mình, còn luẩn quẩn ở quanh miền (chưa dám về nhà vội).