e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 123 羊 dương [5, 11] U+7F9D
Show stroke order đê
 dī,  dǐ
♦(Danh) Dê đực. § Tức công dương .