e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 120 糸 mịch [19, 25] U+7E98
Show stroke order toản
 zuǎn
♦(Động) Nối tiếp, kế thừa. ◇Lễ Kí : Vũ Vương toản Thái Vương, Vương Quý, Văn Vương chi tự , , (Trung Dung ) Vũ Vương kế thừa sự nghiệp của Thái Vương, Vương Quý và Văn Vương.