e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 120 糸 mịch [10, 16] U+7E23
32291.gif
Show stroke order huyền, huyện
 xiàn,  xuán
♦(Động) Treo. § Cùng nghĩa với huyền .
♦Một âm là huyện. (Danh) Huyện. § Tần Thủy Hoàng bỏ phép phong kiến mà chia nước thành quận và huyện, vì thế nên đời sau cũng theo đó mà chia mỗi tỉnh ra nhiều huyện.


1. [神州赤縣] thần châu xích huyện 2. [知縣] tri huyện 3. [赤縣] xích huyện