e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 118 竹 trúc [5, 11] U+7B20
Show stroke order lạp
 lì
♦(Danh) Cái nón. ◇Liễu Tông Nguyên : Cô chu thoa lạp ông, Độc điếu hàn giang tuyết , (Giang tuyết ) Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi, Một mình thả câu trong tuyết trên sông lạnh.