e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 115 禾 hòa [0, 5] U+79BE
31166.gif
Show stroke order hòa
 hé
♦(Danh) Lúa, thóc. ◇Thi Kinh : Thập nguyệt nạp hòa giá (Bân phong , Thất nguyệt ) Tháng mười thu vào thóc lúa.
♦(Danh) Họ Hòa.