e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 113 示 thị [14, 18] U+79B1
Show stroke order đảo
 dǎo
♦(Động) Cầu cúng. ◇Liệt Tử : Yết vu nhi đảo chi, phất cấm , (Chu Mục vương ) Mời thầy pháp cầu cúng, không khỏi.
♦(Động) Chúc, mong cầu. ◇Nguyễn Du : Do thả hồi cố đảo đa phúc (Thái Bình mại ca giả ) Còn quay đầu lại cầu chúc cho được nhiều phúc lành.
♦(Động) Kính từ dùng trong thư tín, biểu thị thỉnh cầu. ◎Như: phán đảo trông mong.