e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 111 矢 thỉ [8, 13] U+77EE
30702.gif
Show stroke order ải, nụy
 ǎi
♦(Hình) Lùn (thân hình). ◎Như: Bạch Tuyết công chủ hòa thất cá tiểu ải nhân công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
♦(Hình) Thấp, không cao. ◎Như: ải thụ cây thấp, ải đắng ghế thấp.
♦(Hình) Hèn, kém. ◇Lão Xá : Khoái thất thập liễu, việt hoạt việt ải , (Tứ thế đồng đường , Tam ngũ ) Sắp bảy mươi rồi, càng sống càng hèn hạ.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là nụy.