e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 123 羊 dương [5, 11] U+7740
30528.gif
Show stroke order trứ, trước, trữ
 zháo,  zhe,  zhāo,  zhuó
♦Giản thể của chữ .