e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 109 目 mục [5, 10] U+771E
Show stroke order chân
 zhēn
♦Cũng viết là chân .