e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 108 皿 mãnh [4, 9] U+76C8
30408.gif
Show stroke order doanh
 yíng
♦(Động) Tràn đầy, sung mãn. ◇Kim sử : Tùy quân phụ nữ khí trịch ấu trĩ, ai hào doanh lộ , (Đồ Đan Ngột Điển truyện ) Đàn bà đi theo quân bỏ rơi trẻ thơ, kêu khóc đầy đường.
♦(Động) Đầy, đủ. ◇Tả truyện : Thả niên vị doanh ngũ thập (Tương Công tam thập nhất niên ) Tuổi chưa đầy năm chục.
♦(Động) Tăng thêm. ◇Sử Kí : Tiến thối doanh súc, dữ thì biến hóa, thánh nhân chi thường đạo dã , (Phạm Thư Thái Trạch truyện ) Tiến lui tăng giảm, tùy thời biến hóa, đó là cái đạo thường của thánh nhân.
♦(Hình) Thừa thãi. § Thông doanh . ◇Hậu Hán Thư : Trí cầu doanh dư, đãn tự khổ nhĩ , (Mã Viện truyện ) Hết sức cầu cho được dư thừa, cũng chỉ tự làm khổ mình thôi.
♦(Hình) Kiêu ngạo, tự mãn. ◇Dịch Kinh : Nhân đạo ố doanh nhi hiếu khiêm (Khiêm quái ) Đạo người ghét kẻ kiêu căng tự mãn mà thích kẻ khiêm tốn.
♦(Hình) Đầy tràn, phong phú. ◇Tây du kí 西: Sương điêu hồng diệp lâm lâm sấu, Vũ thục hoàng lương xứ xứ doanh , (Đệ tứ thập hồi) Sương tàn lá đỏ rừng xơ xác, Mưa chín kê vàng khắp chốn đầy.
♦Xem: doanh doanh .


1. [惡貫滿盈] ác quán mãn doanh 2. [盈盈] doanh doanh