e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 104 疒 nạch [5, 10] U+75BD
Show stroke order thư
 jū,  jǔ
♦(Danh) Nhọt. § Nhọt sưng đỏ là ung , không sưng đỏ là thư . ◎Như: ung thư sưng nhọt. ◇Sử Kí : Phạm Tăng hành vị chí Bành Thành, thư phát bối nhi tử , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Phạm Tăng (hận Hạng Vương đã nghi ngờ mình) chưa về tới Bành Thành thì bị lên hậu bối mà chết.


1. [陰疽] âm thư