e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [10, 14] U+7464
Show stroke order dao
 yáo
♦(Danh) Ngọc dao, một thứ ngọc đẹp. ◇Thi Kinh : Hà dĩ chu chi, Duy ngọc cập dao , (Đại nhã , Công lưu ) Lấy gì mà đeo, Chỉ lấy ngọc và ngọc dao.
♦(Hình) Làm bằng ngọc, dát ngọc. ◇Nguyễn Trãi : Độc bão dao cầm đối nguyệt đàn (Đề Bá Nha cổ cầm đồ ) Một mình ôm đàn ngọc gảy trước vừng trăng.
♦(Hình) Quý báu, tốt đẹp. ◎Như: dao chương văn từ trân quý (mĩ xưng dùng chỉ thư từ nhận được của người khác). ◇Từ Hoằng Tổ : Kì thượng tứ thì giai xuân, dao hoa tiên quả, bất tuyệt ư thụ , , (Từ hà khách du kí ) Ở trên đó bốn mùa đều là xuân, hoa quý quả tiên, không bao giờ hết trên cây.
♦(Hình) Sáng sủa, tinh sạch.