e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+742F
Show stroke order quản
 guǎn
♦(Danh) Ống sáo làm bằng ngọc.
♦(Động) Mài sửa vàng ngọc, làm cho nhẵn bóng.