e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 88 父 phụ [9, 13] U+723A
29242.gif
Show stroke order da
 yé
♦(Danh) Từ xưng hô: (1) Dùng để gọi cha. ◇Vô danh thị : Tòng thử thế da chinh (Mộc lan thi ) Từ đây thay cha đi chinh chiến. (2) Tiếng tôn xưng bậc trên hoặc chủ nhân. ◎Như: lão da ông già, thái da cụ cố, thiếu da cậu chủ. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhất cá tác da đích, hoàn lại ngã môn giá kỉ cá tiền, liên ngã dã bất tại nhãn lí , , (Đệ nhị thập hồi) Đã là cậu chủ (Giả Hoàn ) mà còn ăn gian mấy đồng tiền của chúng tôi, ngay cả tôi (Oanh Nhi ) cũng chẳng thèm để ý.
♦(Danh) Tiếng xưng hô đối với thần minh. ◎Như: lão thiên da ông trời già, tài thần da ông thần tài.