e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 87 爪 trảo [8, 12] U+7232
Show stroke order vi, vị
 wèi,  wéi
♦Cũng như vi .


1. [百歲爲期] bách tuế vi kì