e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 86 火 hỏa [12, 16] U+71C8
29128.gif
Show stroke order đăng
 dēng
♦(Danh) Đèn. ◎Như: điện đăng đèn điện.
♦(Danh) Chỉ Phật pháp (vì Phật Pháp như đèn chiếu rọi, phá tan tà ác, hắc ám, vô minh). ◎Như: truyền đăng truyền bá Phật pháp.


1. [幻燈] ảo đăng 2. [壁燈] bích đăng 3. [霓虹燈] nghê hồng đăng