e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [14, 17] U+6FE0
Show stroke order hào
 háo
♦(Danh) Hào (dòng nước bao quanh thành để bảo vệ thành). ◇Thủy hử truyện : Thành cao địa hiểm, tiệm khoát hào thâm , (Đệ lục thập nhất hồi) Thành cao đất hiểm trở, vũng rộng hào sâu.