e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DC7
28103.gif
Show stroke order
 qí
♦(Danh) Sông , ở tỉnh Hà Nam.


1. [冰淇淋] băng kì lâm