e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DB2
28082.gif
Show stroke order dịch
 yè,  yì,  shì
♦(Danh) Chất lỏng. ◎Như: thóa dịch nước bọt.


1. [液果] dịch quả