e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [7, 10] U+6D95
28053.gif
Show stroke order thế
 tì
♦(Danh) Nước mắt. ◇Trần Tử Ngang : Độc sảng nhiên nhi thế hạ (Đăng U Châu đài ca ) Một mình đau thương mà rơi nước mắt.
♦(Danh) Nước mũi. ◇Vương Bao : Tị thế trường nhất xích (Đồng ước ) Nước mũi dài một thước.