e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [7, 10] U+6D77
28023.gif
Show stroke order hải
 hǎi
♦(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải , Địa Trung Hải .
♦(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư : Chử hải vi diêm (Thác truyện ) Nấu nước biển làm muối.
♦(Danh) Hồ lớn trong đất liền. ◎Như: Thanh Hải , Trung Nam Hải .
♦(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải biển người, hoa hải rừng hoa.
♦(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên bể khổ không cùng, học hải vô nhai bể học không bờ bến.
♦(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ : Tứ hải san xuyên (Hạ quan , Giáo nhân ) Khắp bốn phương sông núi.
♦(Danh) Chén, bát to. ◎Như: trà hải chén trà to, tửu hải chén rượu to.
♦(Danh) Họ Hải.
♦(Hình) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng vô số, rất nhiều.
♦(Hình) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng : Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc cha môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu , ! , , (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen rồi.
♦(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn , nó làm việc quá sức lười biếng, nên bị ông chủ mắng cho một trận.


1. [英吉利海峽] anh cát lợi hải hạp 2. [公海] công hải 3. [大海] đại hải 4. [地中海] địa trung hải 5. [海疆] hải cương 6. [海棠] hải đường 7. [海角] hải giác 8. [海角天涯] hải giác thiên nhai 9. [海嘯] hải khiếu 10. [海量] hải lượng 11. [海關] hải quan 12. [海參崴] hải sâm uy 13. [海瀕] hải tần 14. [瀚海] hãn hải 15. [南海] nam hải 16. [人海] nhân hải 17. [眼空四海] nhãn không tứ hải 18. [佛海] phật hải 19. [福如東海] phúc như đông hải 20. [誓海盟山] thệ hải minh sơn 21. [上海] thượng hải 22. [塵海] trần hải