e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [6, 9] U+6D27
Show stroke order vị
 wěi
♦(Danh) Sông Vị, tức Vị hà , tỉnh Hà Nam . ◇Khuất Nguyên : Tịch quy thứ ư Cùng Thạch hề, triêu trạc phát hồ Vị Bàn , (Li Tao ) Đêm về nghỉ ở núi Cùng Thạch hề, buổi sáng gội tóc ở Vị Bàn.