e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [5, 8] U+6CEE
Show stroke order phán
 pàn
♦(Danh) Phán thủy tên trường học đời xưa. § Đời xưa ai được vào đấy học gọi là nhập phán . Xem thêm cần . ◇Liêu trai chí dị : Tảo cô, tuyệt huệ, thập tứ nhập phán , , (Anh Ninh ) Sớm mồ côi cha, rất thông minh, mười bốn tuổi được vào học trường ấp.
♦(Danh) Cung điện ngày xưa, nơi thiên tử và chư hầu hội họp, cử hành yến tiệc. ◇Thi Kinh : Lỗ hầu lệ chỉ, Tại Phán ẩm tửu , (Lỗ tụng , Phán thủy ) Lỗ hầu đi đến, Ở cung Phán uống rượu.
♦(Danh) Bờ. § Cũng như .
♦(Động) Giá băng tan lở. ◇Trần Nhân Tông : Ảnh hoành thủy diện băng sơ phán (Tảo mai ) Bóng ngang mặt nước, băng vừa tan.
♦(Động) Chia ra, phân biệt. ◇Sử Kí : Tự thiên địa phẩu phán vị hữu thủy dã (Lịch Sanh Lục Giả truyện ) Từ khi trời đất chia ra, chưa từng có ai được như vậy.