e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

Bộ 85 水 thủy [5, 8] U+6CDD
Show stroke order tố
 sù
♦(Động) Đi ngược dòng lên. § Thông tố . ◇Tô Thức : Kích không minh hề tố lưu quang (Tiền Xích Bích phú ) Đập vào không chừ mà đi ngược dòng sáng. § Phan Kế Bính dịch thơ: Theo vừng trăng tỏ vượt làn nước trong.